Jdi na obsah Jdi na menu
 

PUBLIKACE A VÝSTUPY

PUBLIKACE A VÝSTUPY

2022 - 2023

Sídla zaniklá v letech 1945-1989 a jejich památkový potenciál

KUČA, K. (2022): Sídla zaniklá v letech 1945-1989 a jejich památkový potenciál. Zprávy památkové péče. roč. 82, 4/2022, vyd. NPÚ, s. 509-522,  ISSN 1210-5538

článek

 

2021 - 2022

Metodika identifikace a klasifikace území s krajinnými hodnotami

KUČA, K.; KUPKA, J.; VONDRÁČKOVÁ, S.; VOREL, I. (2022): Metodika identifikace a klasifikace území s krajinnými hodnotami, Praha 2022. - certifikovaná metodika

metodika

průvodní zpráva

 

Komponovaná krajina v okolí Petrohradu na Jesenicku

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2020): Komponovaná krajina v okolí Petrohradu na Jesenicku. In: MAYEROVÁ, R. ed. (2020): Rakovnický historický sborník. XVII/2020/2, SOA v Praze - SOA Rakovník, ISSN 1213-5879

článek

 

Praktické přístupy k identifikaci a ochraně historických kulturních krajin

WEBER, M.;  MEDKOVÁ, L.; ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2022)Praktické přístupy k identifikaci a ochraně historických kulturních krajin. Konference. Petrův Dvůr: Státní zámek Kratochvíle, 13. - 14. 10. 2022.

sborník abstraktů

zápis

pozvánka

fotografie 12345

 

Typologie historické kulturní krajiny jako podklad pro památkovou péči a regionální rozvoj

KUPKA, J. (2022): Typologie historické kulturní krajiny jako podklad pro památkovou péči a regionální rozvoj. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 3/2022, Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze, ISSN 1805-3246

ke stažení

 

Probuzení rožmberské princezny v jihočeské krajině - katalog výstavy

SVOBODOVÁ, A.; JORDÁNOVÁ, K.; EHRLICH, M.; HENDRYCH, J.; VACEK, O.; MEDEK, M.: Probuzení rožmberské princezny v jihočeské krajině - katalog výstavy, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 1. vyd., ISBN 978-80-87674-50-5

ke stažení

další dokumenty k výstavě v sekci VÝSTAVA

 

 

Identifikace jednotek a celků historické kulturní krajiny ve správním území ORP Kutná Hora a identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní krajiny Uhlířskojanovicko  

ŠANTRŮČKOVA, M.; DEMKOVÁ, K.; DOSTÁLEK, J.; KRAUSOVÁ, V; MALINA, O.; RUDL, A; VÁVROVÁ, V.; VOKOUN, A. (2022): Identifikace jednotek a celků historické kulturní krajiny ve správním území ORP Kutná Hora a identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní krajiny Uhlířskojanovicko, Specializovaná mapa s odborným obsahem.

mapa jednotek a celků ORP: pdf, interaktivní mapa, ovládání vrstev interaktivní mapy

mapa vybraného celku: pdf, interaktivní mapa

text, průvodní zpráva

 

Identifikace jednotek a celků historické kulturní krajiny ve správním území ORP Turnov a identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní krajiny Sychrovsko

WEBER, M.; CIMBUROVÁ, D.; VEITH, T.; VOKOUN, A. (2022): SÚ ORP Turnov Identifikace jednotek a celků historické kulturní krajiny a identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní krajiny Sychrovsko. Specializovaná mapa s odborným obsahem.

mapa jednotek a celků ORP: pdfinteraktivní mapa, ovládání vrstev interaktivní mapy

mapa vybraného celku: pdf, interaktivní mapa

textprůvodní zprávadatabáze jednotek a celkůdatabáze znaků

 

 

Identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní krajiny - Celek HiKK Netolicko, (ORP Prachatice)

HENDRYCH, J.; VACEK, O.; EHRLICH, J. (2022): Identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní krajiny - Celek HiKK Netolicko, (ORP Prachatice). Specializovaná mapa s odborným obsahem.

mapa jednotek a celků ORP: pdfinteraktivní mapa

mapa vybraného celku: pdf

textprůvodní zpráva

 

 

Identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní krajiny Rožďalovické a Dymokurské rybníky (ORP Poděbrady)

VOREL, I.; KUČA, K.; KUPKA, J.; VONDRÁČKOVÁ, S.;  VACEK, O(2022): Identifikace kulturně historických hodnot celku historické kulturní krajiny Rožďalovické a Dymokurské rybníky (ORP Poděbrady). Specializovaná mapa s odborným obsahem.

mapa jednotek a celků ORP: pdfinteraktivní mapa

mapa vybraného celku: pdf

textprůvodní zprávatabulková příloha, obrazová příloha

 

 

2020 - 2021

Krčínova stoka na Kratochvíli

HENDRYCH, J., VACEK, O. (2021): Krčínova stoka na Kratochvíli In: KUGL, Jiří, ed. Člověk, stavba a územní plánování 14. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. pp. 42–67. ISBN 978-80-01-06893-9. ISSN 2336-7687.

ke stažení

 

Analýza historické kulturní krajiny z hlediska památkového potenciálu pro potřeby územní ochrany

VONDRÁČKOVÁ, S;  KUPKA, VOREL, I; J; HRONOVSKÁ, ŠTRÉBLOVÁ, K.. (2021): Analýza historické kulturní krajiny z hlediska památkového potenciálu pro potřeby územní ochrany. Konference. Praha: ČVUT, 18. 11. 2021.

Pozvánka, Program, Zápis, Foto