Jdi na obsah Jdi na menu
 

VÝSTAVA

Výstava Probuzení rožmberské princezny v jihočeské krajině na Státním zámku Kratochvíle a v Muzeu JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích oživuje Netolickou oboru i zpracovaný návrh krajinné památkové zóny


   Výstava vznikla jako součást celostátního projektu "Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny", který navazuje na předchozí výzkumy (Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón, www.kpz-naki.cz, a Prezentace a identifikace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR, www.hikk-naki.cz). Projekt "Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny" (kód DG20P02OVV019) koordinoval Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., a dále byl podpořen Fakultou stavební ČVUT v Praze. Financování bylo zajištěno z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

Doba trvání projektu: od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2022.


   Projekt Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny měl dva stěžejní cíle:
1. ověřit praktickou využitelnost metodických materiálů v oblasti památkové ochrany historických kulturních krajin ČR
2. zaktivizovat místní komunitu z Netolicka při prezentaci a ochraně území zaniklé Netolické obory


   Výstavu na Státním zámku Kratochvíle a v Muzeu JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích rozehrává komiksový příběh Netolické obory a panel popisující historii a významné památky v území. Dále jsou zde nastíněné aktivity, které na Netolicku probíhaly v letech 2020–2022; jednak vzdělávací akce proběhlé ve spolupráci s místní komunitou (programy pro žáky ZŠ Netolice, přednášky pro místní veřejnost aj.), a rovněž výzkumné práce zaměřující se mj. na vodní dílo Jakuba Krčína, zaniklé vsi v oboře a ohrazení obory.
   Výstupy z výzkumných prací jsou detailněji přiblížené na Státním zámku Kratochvíle. Ústředním bodem výstavy v hodinové věži na zámku jsou dva modely – názorný 3D vrstevnicový model celého sledovaného území Netolické obory a interaktivní model vodního díla Jakuba Krčína.
Další část výstavy, umístěná v Muzeu JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích vzdáleném asi dva kilometry od zámku, upozorňuje návštěvníky prostřednictvím výstupů žáků místní základní školy („školní památkový katalog“ či také „evidenční listy“ vybraných památek v oboře) na připravený, avšak dosud neschválený návrh krajinné památkové zóny Netolická obora. Podnět ke zpracování návrhu krajinné památkové zóny Netolická obora vzešel od bývalého starosty města Netolic Oldřicha Petráška v roce 2006. Po jednání o rozsahu území byl připraven konečný návrh, který byl v roce 2012 předán Ministerstvu kultury. Schvalovací proces však nebyl zahájen. Jedním s cílem výstavy je oživit zpracovaný návrh jak v řadách místních obyvatel, tak mezi širokou veřejností.
   „Výstavu plánujeme zpřístupnit dlouhodobě, protože společně s kastelánem zámku Kratochvíle, vedoucí netolického muzea, pracovníky oboru památkové péče i dobrovolnými spolupracovníky z Netolicka vnímáme, že téma Netolické obory i zpracovaný návrh krajinné památkové zóny je potřebné s veřejností komunikovat, vytvářet příležitosti ke společnému dialogu při zkvalitňování ochrany hodnot bývalé Netolické obory a především motivovat návštěvníky k objevování těchto hodnot v terénu. Proto jsme společnými silami instalovali v území Netolické obory několik nových venkovních panelů a artefaktů, které mají nasměrovat návštěvníka k dalšímu samostatnému průzkumu obory. Nové instalace jsou k nalezení u zaniklé obůrky pro králíky vedle zámku Kratochvíle, u zaniklé vesnice Ročovice mezi Oborou a Žitnou a v místě zaniklého oborního ohrazení mezi Krtely a Setuní, kde dobrovolníci vytvořili nový symbolický artefakt oplocenky. Ke všem instalacím vedou cesty pro pěší, cyklo i moto výlet“, doplnila Anna Svobodová, památková pedagožka a garantka instalací na Netolicku.

 

Katalog výstavy

Panely výstavy

Fotografie: 1234

Video k výstavě