Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTUÁLNÍ STAV

AKTUÁLNÍ STAV

Rok 2020 je prvním rokem řešení tříletého projektu. Po obsahové stránce byl zahájen výzkum I. etapy projektu v oblasti vyhledávání a prvotního prověření zájmových území HiKK ve čtyřech správních územích obcí s rozšířenou působností, a to v SÚ ORP Turnov, SÚ ORP Kutná Hora, SÚ ORP Poděbrady a SÚ ORP Prachatice. Metodickým východiskem řešení je Typologie historické kulturní krajiny České republiky Metodika s osvědčením č. 203 Ministerstva kultury, odboru výzkumu a vývoje, ze dne 18. 6. 2020, č.j. MK 40137/2020 OVV, sp. zn. MK-S 16383/2015 OVV. Zájmová území jsou studována a analyzována, probíhá identifikace jednotek a celků HiKK, s využitím současných a archivních historických map, odborné literatury, GISových registrů, územně analytických podkladů, územně plánovacích podkladů a studií, ale i vlastních terénních průzkumů. V rámci etapy II. byla provedena heuristika podkladů a dat z oblasti interpretace a prezentace památkových hodnot HiKK a metodická příprava zpracování interpretačního plánu, směřujícího k participativní ochraně území bývalé Netolické obory ležící v SÚ ORP Prachatice. Zahájena byla příprava konference, kterou garantuje pro rok 2021 ČVUT. Řešení projektu probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou jak v oblasti naplňování očekávaných cílů, tak z hlediska časového harmonogramu.

9.11.2020