Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTUÁLNÍ STAV

AKTUÁLNÍ STAV

 

Rok 2022 je třetím – závěrečným rokem řešení projektu. Dokončováno je řešení v obou etapách projektu, a to devíti aktivitami v rámci etapy I. a dvěma aktivitami v rámci etapy II. Bližší informace o řešených aktivitách v roce 2022 a dosažených výsledcích jsou uvedeny v sekci aktivity.

14. 11. 2022

 

Rok 2021 je druhým rokem řešení tříletého projektu. Rozpracováno je řešení na obou etapách projektu, a v devíti aktivitách v rámci etapy I. a ve dvou aktivitách v rámci etapy II. Aktivita 2002A01 byla naplněna již v roce 2020. Řešení projektu směřuje k naplnění plánovaných cílů, a to i přes řadu komplikací a důsledků měnících se protiepidemických opatření.

Po obsahové stránce pokračoval výzkum I. etapy projektu v oblasti vyhledávání a prvotního prověření zájmových území HiKK ve čtyřech správních územích obcí s rozšířenou působností, a to v SÚ ORP Turnov, SÚ ORP Kutná Hora, SÚ ORP Poděbrady a SÚ ORP Prachatice. Metodickým východiskem řešení je Typologie historické kulturní krajiny České republiky Metodika s osvědčením č. 203 Ministerstva kultury, odboru výzkumu a vývoje, ze dne 18. 6. 2020, č.j. MK 40137/2020 OVV, sp. zn. MK-S 16383/2015 OVV. Zájmová území jsou studována a analyzována, probíhá identifikace jednotek a celků HiKK, s využitím současných a archivních historických map, odborné literatury, GISových registrů, územně analytických podkladů, územně plánovacích podkladů a studií, ale i vlastních terénních průzkumů. Na tyto práce v roce 2021 navázalo řešení aktivit prohlubujících v rámci vybraných krajinných celků dosažené poznatky, a to za účelem zpracování specializovaných map. Zahájena byla i příprava metodiky identifikace a klasifikace krajinných hodnot.

V rámci etapy II. probíhá příprava konference s názvem Analýza historické kulturní krajiny z hlediska památkového potenciálu pro potřeby územní ochrany. Konference je plánována na termín 18. 11. 2021. Bylo též zahájeno naplňování interpretačního plánu Netolické obory připraveného v předešlém období. Zahájena byla realizace navržených aktivit směřujících k prezentaci výše uvedeného celku HiKK v rámci SÚ ORP Prachatice, a to s participací místní komunity. Cílem je aktivizovat účastníky k participativní ochraně zdejší HiKK. Plnění aktivity je provázáno s naplňováním aktivit 2001A04 a 2001A08 a směřuje k uspořádání výstavy vč. vydání kritického katalogu v roce 2022.

10. 11. 2021

 

Rok 2020 je prvním rokem řešení tříletého projektu. Po obsahové stránce byl zahájen výzkum I. etapy projektu v oblasti vyhledávání a prvotního prověření zájmových území HiKK ve čtyřech správních územích obcí s rozšířenou působností, a to v SÚ ORP Turnov, SÚ ORP Kutná Hora, SÚ ORP Poděbrady a SÚ ORP Prachatice. Metodickým východiskem řešení je Typologie historické kulturní krajiny České republiky Metodika s osvědčením č. 203 Ministerstva kultury, odboru výzkumu a vývoje, ze dne 18. 6. 2020, č.j. MK 40137/2020 OVV, sp. zn. MK-S 16383/2015 OVV. Zájmová území jsou studována a analyzována, probíhá identifikace jednotek a celků HiKK, s využitím současných a archivních historických map, odborné literatury, GISových registrů, územně analytických podkladů, územně plánovacích podkladů a studií, ale i vlastních terénních průzkumů. V rámci etapy II. byla provedena heuristika podkladů a dat z oblasti interpretace a prezentace památkových hodnot HiKK a metodická příprava zpracování interpretačního plánu, směřujícího k participativní ochraně území bývalé Netolické obory ležící v SÚ ORP Prachatice. Zahájena byla příprava konference, kterou garantuje pro rok 2021 ČVUT. Řešení projektu probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou jak v oblasti naplňování očekávaných cílů, tak z hlediska časového harmonogramu.

9.11.2020