Jdi na obsah Jdi na menu
 

ŘEŠITELSKÝ TÝM

ŘEŠITELSKÝ TÝM

 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ) 

řešitelé: 

Ing. Martin Weber – řešitel příjemnce

spoluřešitelé:

RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., Ing. Jiří Dostálek, CSc., PhDr. Věra Vávrová,  Ing. Lucie Medková, Ph.D., Ing. Tomáš Veith, Ph.D., Ing. Katarína Demková, Ph.D., Ing. Vendula Krausová, MSc., Ph.D., Bc. Anna Svobodová, Mgr. Květa Jordánová, Ph.D., Mgr. Ondřej Malina, Ph.D., Ing. Aleš Rudl, Mgr. Jarmila Hušková - Šimáňová, Dis., Ing. Milena Andrade Dneboská, Ing. Dorotea Cimburová, Bc. Alois Vokoun

 

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FSv ČVUT)

řešitelé: 

prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. – řešitel dalšího účastníka

spoluřešitelé: 

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., Ing. arch. Karel Kuča, Ing. arch. Simona Vondráčková, Jan Hendrych, ASLA, Ing. Marek Ehrlich, Ing. arch et Ing. Kateřina Štréblová Hronovská, Ph.D., RNDr. Oldřich Vacek, CSc.